Geodetické služby

Úzce spolupracujeme s www.geodethm.cz

Geodetická kancelář HM Skuteč, s.r.o.  je jednou z firem úspěšně podnikající v oblasti geodézie a kartografie v oblasti Vysočiny a východních Čech. Od roku 2007 poskytuje veřejnosti i firmám veškeré geodetické služby.

Hlavní náplní jsou veškeré geodetické práce od vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, zhotovení mapových podkladů, zaměření stavební dokumentace stávajících budov, přes vytyčování a kontrolní měření na stavbách.

Další nabídkou pro naše zákazníky je obstarání odhadu cen nemovitostí, smluv pro majetkoprávní vypořádání a provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Geometrické plány

Geometrické plány zpracováváme pro všechny stanovené účely. Jsou nutné pro vklad a zápis do katastru nemovitostí. Nejvíce se využívá při rozdělení pozemku, změně hranic pozemku, vyznačení budovy do katastru, nebo změny vnějšího obvodu budovy, upřesnění hranice pozemku.

Mapové podklady

Mapový podklad je polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality doplněné o stav mapy. Mapového podkladu se využívá hlavně při projektování ve výstavbě

Vytyčování staveb

Vytyčení stavby je přenesení projektu do terénu tak, aby stavbaři mohli stavbu správně polohově a výškově umístit.

Stavbu nové budovy je třeba přesně vytyčit před zahájením zakládání stavby. Zpravidla je vhodné předtím terén upravit.

 

Na základě dlouholetých zkušeností vlastníků je dnes Geodetická kancelář HM Skuteč, s.r.o. garantem profesionality a spolehlivosti pro všechny zákazníky. Zkušený tým pracovníků provede kvalitní i kvantitní geodetické práce nejen ve svém okolí, ale i na území jiných okresů.